Strong

2990

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady