Strong

2992

(1 - 20) z 139

znaleziono łącznie 1839 razy w 1647 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 143 razy w 139 wersetach, w Septuagincie 1696 razy w 1508 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady