Strong

3000

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 110 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 89 razy w 83 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady