Strong

3019

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 184 razy w 167 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 181 razy w 164 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady