Strong

302

(1 - 20) z 172

znaleziono łącznie 732 razy w 668 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 190 razy w 172 wersetach, w Septuagincie 538 razy w 492 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady