Strong

3022

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 57 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady