Strong

3023

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 126 razy w 111 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 117 razy w 102 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady