Strong

303

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 358 razy w 238 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 343 razy w 224 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady