Strong

3042

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 112 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 100 razy w 89 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady