Strong

3049

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 123 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 82 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady