Strong

305

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 640 razy w 588 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 559 razy w 511 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady