Strong

3051

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 38 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady