Strong

3076

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 55 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady