Strong

3077

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 35 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady