Strong

308

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 54 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady