Strong

3089

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 60 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady