Strong

3101

(1 - 20) z 253

znaleziono łącznie 269 razy w 253 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 269 razy w 253 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady