Strong

3112

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 61 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 49 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady