Strong

3113

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady