Strong

3117

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady