Strong

312

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 243 razy w 229 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 225 razy w 211 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady