Strong

3129

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 61 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady