Strong

3141

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 43 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady