Strong

3142

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 274 razy w 257 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 254 razy w 237 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady