Strong

3144

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 89 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady