Strong

3146

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 22 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady