Strong

3165

(1 - 20) z 276

znaleziono łącznie 2553 razy w 2165 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 301 razy w 276 wersetach, w Septuagincie 2252 razy w 1889 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady