Strong

3170

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 87 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 78 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady