Strong

3173

(1 - 20) z 200

znaleziono łącznie 799 razy w 758 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 210 razy w 200 wersetach, w Septuagincie 588 razy w 557 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady