Strong

3195

(1 - 20) z 107

znaleziono łącznie 124 razy w 121 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 110 razy w 107 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady