Strong

3196

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 44 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady