Strong

32

(1 - 20) z 181

znaleziono łącznie 423 razy w 400 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 186 razy w 181 wersetach, w Septuagincie 237 razy w 219 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady