Strong

321

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 124 razy w 119 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 100 razy w 95 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady