Strong

3303

(1 - 20) z 193

znaleziono łącznie 529 razy w 463 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 193 razy w 193 wersetach, w Septuagincie 330 razy w 264 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady