Strong

3306

(1 - 20) z 105

znaleziono łącznie 174 razy w 158 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 120 razy w 105 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 51 wersetach, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady