Strong

3307

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 38 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady