Strong

3309

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 25 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady