Strong

3319

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 783 razy w 631 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 722 razy w 572 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady