Strong

3324

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady