Strong

3326

(1 - 20) z 446

znaleziono łącznie 2282 razy w 2019 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 474 razy w 446 wersetach, w Septuagincie 1798 razy w 1564 wersetach, w innych pismach 10 razy w 9 wersetach.

Przekłady