Strong

3340

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 55 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady