Strong

3366

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 171 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 87 wersetach, w innych pismach 17 razy w 8 wersetach.

Przekłady