Strong

3367

(1 - 20) z 88

znaleziono łącznie 127 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 91 razy w 88 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady