Strong

3371

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady