Strong

3384

(1 - 20) z 78

znaleziono łącznie 312 razy w 286 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 78 wersetach, w Septuagincie 227 razy w 208 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady