Strong

3392

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 115 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 110 razy w 100 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady