Strong

3398

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 160 razy w 155 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 130 razy w 125 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady