Strong

3408

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 76 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 41 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady