Strong

3415

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady