Strong

3421

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 31 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady